Mottatt markedsstøtte, hyllestøtte

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Generelt

Markedsstøtte, hyllestøtte mv. som selger av varen betaler for å gi en gunstig plassering av varen hos kjøper eller for markedsaktiviteter for å øke salg av varen, anses ikke som en reduksjon av tidligere salg, men som en leveranse av reklametjeneste fra kjøper. Det er derfor selger av reklametjenesten (mottaker av støtten) som skal utstede salgsdokumentasjonen, se GBS 5 og NRS 020506.

For at kjøper (den som utbetaler støtten) skal kunne utstede salgsdokumentet, må kravene i bff. § 5-2-1 tredje ledd bokstav e, være oppfylt. Er ikke disse kravene oppfylt, kan det søkes om dispensasjon slik at kjøper kan utstede salgsdokumentasjonen.

Se nærmere om periodisering av inntekter.

Merverdiavgift

Den som mottar markedsstøtten/hyllestøtten skal fakturere støtten inklusive merverdiavgift på samme måte som en reklametjeneste, se mval. § 3-1 (1).

Stikkord: hyllestøtte, markedsføring, markedsstøtte, produktplassering

Utbetalt markedsstøtte, hyllestøtte