Kjøp og påkostning av maskiner

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1200 Maskiner og anlegg
Debet
6500 Motordrevet verktøy
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift for kjøp og påkostning av maskiner til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Skatt

Maskiner avskrives i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. Dette gjelder også for produksjonsmaskiner selv om de er fast installert, se UTV 2005/697 og UTV 2005/1172.

Bygningsmessig arbeid ved montering av produksjonsmaskin kan avskrives sammen med maskinen i gruppe d, se sktl. § 14-41 (3).

Se Satser - Aktivering og sktl. § 14-40.

Unntak

Fast teknisk installasjon i bygget som også tjener byggets funksjonalitet som bygg skal bokføres på konto 1110 Fast teknisk installasjon i bygning og avskrives i saldogruppe j) Fast teknisk installasjon i bygning, se Ot. Prp. nr. 1 (2008-2009) punkt 13.3.

Stikkord: anleggsmaskiner, betongblander, betongsaks, bobcat, bulldozer, dumper, dumperhenger, gravemaskin, heisekran, hjullaster, kompressor, kraner, lift, produksjon, produksjonsmaskin, produksjonsutstyr, servicekontrakt, skurtresker, slåmaskin, snøfreser, taubaner, tilleggsutstyr, kommandittselskap, sne, ekstrautstyr, erverv

Vedlikehold og drift av maskiner