Kjøp og påkostning av maskiner

Vedlikehold og drift av maskiner

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Debet
7000 Drivstoff transportmiddel 1
Debet
7020 Vedlikehold transportmiddel 1
Debet
7040 Forsikring transportmiddel 1
Debet
7090 Annen kostnad transportmiddel 1
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for vedlikehold og driftskostnader på maskiner som brukes i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: anleggsmaskiner, bensin, betongblander, bulldozer, diesel, dieselutgifter, driftsutgifter, drivstoff, dumper, hjullaster, kompressor, kraner, lift, reparasjon, reservedeler, servicekontrakt, snøfreser, taubaner, vedlikehold gravemaskin, årskontroll, drivstoff, diesel, bensin, vedlikehold, sne, reparasjon, kommandittselskap