Generelt om melkekvoter

Kjøp av melkekvoter

Salg av melkekvoter

Leie av melkekvoter

Utleie av melkekvoter

Separat utleie av melkekvoter

Skatt

Utleie av separat melkekvote er skattepliktig inntekt.

Ved drift av jordbruk som oppfyller kravene for fradrag, kan utleie av melkekvoter inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag, se Skatte-ABC. Normalt anses separat utleie av melkekvote som kapitalinntekt.

Merverdiavgift

Separat utleie av melkekvote er en merverdiavgiftspliktig tjeneste, jf. mval. § 3-1.

Merk at utleie av melkekvote over kr 30 000 i året skal føres på mva-meldingen for alminnelig næring, mens inntekt fra jordbruket skal føres på mva-meldingen for primærnæringen. Det må altså leveres to mva-meldinger i dette tilfellet. Se MVA-håndboken.

Regnskap

Separat utleie av melkekvote
KontoKontonavnMva kodeD/K
3675Bortleie av melkekvote3Kredit
KundekontoDebet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Utleie sammen med landbrukseiendom

Skatt

Utleie av melkekvote sammen med landbrukseiendom er skattepliktig inntekt.

Merverdiavgift

Utleie av melkekvoter sammen med landbrukseiendom følger reglene for fast eiendom, og utleieinntekten vil være unntatt merverdiavgift etter mval. § 3-11 (1). Dersom utleier er frivillig registrert som bortforpakter for landbrukseiendommen etter mval. § 2-3 (2), vil både utleie av jordbrukseiendommen og tilhørende melkekvoter være avgiftspliktig utleie etter mval. § 3-1.

Regnskap

Utleie av melkekvote sammen med landbrukseiendom - utleier ikke frivillig registrert
KontoKontonavnMva kodeD/K
3675Bortleie av melkekvote6Kredit
KundekontoDebet
Utleie av melkekvote sammen med landbrukseiendom - utleier frivillig registrert
KontoKontonavnMva kodeD/K
3676Bortleie av melkekvote (unntatt avgiftsplikt)3Kredit
KundekontoDebet
Stikkord: leasing