Motorsag

Kostnader til drift og vedlikehold av motorsag føres vanligvis på skogsdriften dersom det er skogseier som eier motorsagen. Det er også vanlig at skogsarbeiderne eier egne sager og får godtgjørelse av skogseier for bruken av denne.

Her kan du lese mer om verktøy generelt.

Lønn

I enkelte yrker er arbeidstaker pliktig å holde sitt eget verktøy, og kostnadene er da fradragsberettiget for den ansatte.

En godtgjørelse etter satsene fastsatt i takseringsreglene § 1-2-9 for skogsarbeidere anses ikke å gi skattepliktig overskudd ifølge Skatte-ABC - Verktøygodtgjørelse.

Se nærmere om skatteplikt, trekkplikt, AGA-plikt, opplysningsplikt og feriepenger i temaet om verktøygodtgjørelse.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp, påkostningen og vedlikehold av verktøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf mval. § 8-1. Tilsvarende gjelder anskaffelse av drivstoff til bruk i motorsag som brukes i den avgiftspliktige virksomheten.

Regnskap

Det må gjøres en vurdering av om det er aktuelt å aktivere (balanseføre) verktøyet, avhengig av anskaffelseskost og antatt brukstid (økonomisk levetid). Oppfylles ikke kravene for aktivering skal anskaffelsen av motorsagen kostnadsføres når den er påløpt.

Skogbruksvirksomheten er eier av motorsagen som ikke skal aktiveres - anskaffelse av motorsagen og drivstoff til denne

KontoKontonavnMva kodeD/K
LeverandørkontoKredit
6500Motordrevne verktøy1Debet
6250Drivstoff vedrørende produksjon1Debet

Skogbruksvirksomheten er eier av motorsagen som skal aktiveres - anskaffelse av motorsagen

KontoKontonavnMva kodeD/K
LeverandørkontoKredit
1270Verktøy o.l (saldogruppe d)1Debet

Skogsarbeideren eier motorsagen og får godtgjørelse for bruk av eget verktøy

KontoKontonavnMva kodeD/K
BankkontoKredit
5509Motorsaggodtgjørelse og lignende0Debet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap