PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utvidet motregningsrett - avtalt motregning og konnekse krav

  Motregning

  Dersom partene har avtalt motregning vil dette i relasjon til foreldelsesreglene gi en utvidet motregningsrett jf. foreldelsesloven § 26 bokstav a.

  Dersom hovedkrav og motkrav er oppstått i samme rettsforhold blir kravene karakterisert som konnekse. Et eksempel på konnekse krav er at A selger en gjenstand til B og får et krav på kjøpesummen mot B. Før B betaler kjøpesummen viser det seg at gjenstanden har en mangel som gir B et erstatningskrav mot A. De to kravene har da oppstått i det samme rettsforholdet (kjøpet/salget av gjenstanden). Når det er en slik tilknytning mellom kravene foreligger det som regel en utvidet adgang til å motregne, både i forhold til reglene om foreldelse og overfor en eventuell erverver av hovedkravet. Hvorvidt kravene er konnekse er særlig aktuelt ved overdragelse av en fordring. For mer om dette se Rt. 1992 s. 504. Om kravene er konnekse får også betydning for foreldelsesreglene jf. foreldelsesloven § 26 bokstav b.

  Stikkord:

  • fjernsyn,
  • kommandittselskap,
  Utvidet motregningsrett - avtalt motregning og konnekse krav
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan