Hvem har omsetningen?

Mva-pliktig eller unntatt mva?

Delt virksomhet - mva-loven § 3-28?

Begrunnelse ved mva-kompensasjonskrav

Det anbefales å utarbeide et vedlegg til skattemeldingen med en begrunnelse for hvorfor kommunen mener at det foreligger grunnlag for å kreve mva-kompensasjon.

Stikkord: merverdiavgiftkompensasjon, merverdiavgift, moms, kommandittselskap