Hvem har omsetningen?

Mva-pliktig eller unntatt mva?

Delt virksomhet - mva-loven § 3-28?

Vil kaféen være omfattet av mval. § 3-28 (tidligere kalt 11.2-virksomhet), slik at de bare avgiftsbelegges for omsetning til andre?

Dersom kafeen er omfattet av bestemmelsen som følge av at den hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov, for eksempel en kafé som leverer/serverer mat som en naturlig del av sosialtjenester, vil den ikke være avgiftspliktig. Omsetter kafeen også til andre enn det som dekker egne behov, så vil fradragsretten bestemmes av mval. § 8-2. Kaféen vil da kun ha rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift for anskaffelser av varer og tjenester som omsettes «til andre», jf. mval. § 8-2 annet ledd. For øvrige utgifter som kaféen har, vil kommunen ha rett til kompensasjon, jf. kompensasjonslovens § 2 første ledd bokstav a.

Dersom omsetningen «til andre» utgjør mer enn 20 prosent av den offentlige virksomhetens totale produksjon over en 12-måneders periode, skal all omsetning og uttak fra kaféen, gitt at registreringsgrensen jf. mval. § 2-1 på kr 50 000 er passert, avgiftsbelegges etter alminnelige regler.

Dersom kaféen ikke er omfattet av mval. § 3-28 har de fradragsrett for all inngående mva relatert til kafévirksomheten.

Stikkord: kommandittselskap, merverdiavgift, moms

Begrunnelse ved mva-kompensasjonskrav