Kompensasjon for borettslag og sameier

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Justering for borettslag

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer

Vilkårene for momskompensasjon for borettslag og boligsameier er til en viss grad skjønnsmessige. Det kan derfor dukke opp mange problemstillinger i spørsmålet om hvorvidt det foreligger kompensasjonsrett og for hvilke kostnader som er kompensasjonsberettiget. For å sikre at borettslaget eller boligsameiet oppnår rett til kompensasjon vil det derfor være hensiktsmessig å ha en tett dialog med både skatteetaten og de aktuelle samarbeidskommunene før oppstarten av virksomheten.

Stikkord: merverdiavgiftkompensasjon, burettslag, sameige