Kompensasjon for borettslag og sameier

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

For borettslag og boligsameier som er omfattet av loven vil det foreligge plikt eller rett til å justere fradragsført merverdiavgift ved endringer i bruken eller ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Kompensert merverdiavgift må utgjøre minst kr 100 000 for at justeringsreglene skal komme til anvendelse, se kompensasjonsloven § 16 og kompensasjonsforskriften § 6. Beløpsgrensen på kr 100 000 gjelder for hver enkelt kapitalvare. For borettslag og boligsameier vil byggearbeider normalt utføres som en entreprise, og det vil i utgangspunktet anses som en kapitalvare i forhold til beløpsgrensen på kr 100 000.

Justeringsreglene løper imidlertid fra «utførelsen», se kompensasjonsforskriften § 6, noe som innebærer at det kan bli tale om flere kapitalvarer dersom byggearbeidet for eksempel utføres i flere etapper over lengre tid hvor tidspunktet for ferdigstillelse og innflytting varierer.

Stikkord: burettslag, sameige, merverdiavgiftkompensasjon

Justering for borettslag

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer