Kompensasjon for borettslag og sameier

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Kompensasjonsretten innebærer at borettslag og boligsameier som er omfattet av ordningen på visse vilkår kan kreve tilbakeført inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til oppføring og drift av boligene. Krav om kompensasjon kan først fremsettes når merverdiavgiftskostnadene i et kalenderår utgjør minst kr 20 000, se kompensasjonsloven § 6 første ledd.

Stikkord: merverdiavgiftkompensasjon, burettslag, sameige

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Justering for borettslag

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer