Kompensasjon for borettslag og sameier

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Borettslag og boligsameier som fremmer krav om kompensasjon har plikt til å dokumentere at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt, se kompensasjonsloven § 12. Dette innebærer blant annet at borettslagene og boligsameiene må kunne dokumentere at beboerne mottar helse- og omsorgstjenester, og det vil således være beboernes kommunale vedtak som dokumenterer at vilkåret er oppfylt. Bokføringen må være innrettet slik at beboernes vedtak tas med i regnskap for at avgiftsmyndighetene ved eventuell kontroll skal kunne ta stilling til om vilkårene er til stede. Av vedtaket må det minimum fremgår hva som er hjemmelsgrunnlag for tjenestene samt hvilke type hjelp og omfang som er innvilget.

For borettslag så er det kun fakturaer som er stilet til borettslaget som gir legitimasjon for kompensasjon. For at boligsameier skal kunne kreve kompensasjon er det nødvendig at de har et eget organisasjonsnummer, og at fakturene er stilet til dette organisasjonsnummeret.

Det kan oppnås kompensasjon på utlegg som en andelshaver i et borettslag eller en sameier har på vegne av borettslaget/boligsameiet. En forutsetning for kompensasjon i slike tilfeller er at det kan fremlegges en avtale mellom sameierne hvor det fremgår at kostnaden skal fordeles på fellesskapet.

Stikkord: merverdiavgiftkompensasjon, burettslag, sameige

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Justering for borettslag

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer