Kompensasjon for borettslag og sameier

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Justering for borettslag

Borettslag anses som en egen juridisk person og justeringsplikten påhviler dermed borettslaget og ikke den enkelte andelshaver. Skifte av andelshaver anses ikke som en overdragelse som utløser justeringsplikt. Dette fordi det er andelshaveren som overdrar, og ikke borettslaget som juridisk person. Dersom skifte av andelshaver medfører endring i bruken av andelen, vil imidlertid borettslaget ha justeringsplikt- eller rett.

Stikkord: burettslag, merverdiavgiftkompensasjon, sameige

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer