Matservering som del av tjenestetilbudet

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Kommunen kan kreve mva-kompensasjon for inngående mva på innkjøp av mat til barna i barnehagen, skolefritidsordning/aktivitetsskolen og kommunale grunnskoler. Dette gjelder for matservering der dette kjøpes inn og organiseres av barnehagen eller skolen selv, og forutsetter at det ikke er foreldrene som står for ordningen.

Dette fremgår av uttalelser gjengitt i merverdiavgiftshåndboken, brev fra Skattedirektoratet av 1. desember 2004 og brev fra Finansdepartementet av 14. oktober 2004. Sentralt her er at det ikke er avgjørende hvor barnehagens inntekter kommer fra, og at ikke det er foreldrene selv som står for innkjøp og organisering av serveringen.

Stikkord: bevertning, førskole, kommandittselskap, merverdiavgiftkompensasjon

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Egenbetaling for mat

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Storkjøkken med cateringvirksomhet