Generelt

Skatteplikt

Trekkplikt

Arbeidsgiveravgiftsplikt

Rapporteringsplikt

Lønnsrapportering for skattepliktige naturalytelser etter reglene i a-opplysningsloven, følger av skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav a. Skattefrie naturalytelser er fritatt for opplysningsplikten, med unntak av helt eller delvis fri kost, losji og besøksreiser i hjemmet for pendlere, samt arbeidsgivers tilskudd til barnehageplass for ansattes barn og fri kost på sokkelinnretning, se sktfvfs. § 7-2-2 (1). Det er heller ikke opplysningsplikt for den del av fordelen ved bruk av arbeidsgivers elektronisk kommunikasjonstjeneste som overstiger fastsatt beløp i sktfvfs. § 7-2-2 (2). Se også Skatteforvaltningshåndboken, Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser og Spørsmål og svar - naturalytelser - rapporteringsplikt.

Stikkord: innberetning, innrapportering, rapportering lønn, arbeidsvederlag, frynsegoder

Verdsettelse av naturalytelser