Generelt

Skatteplikt

Trekkplikt

Skattepliktige naturalytelser er i utgangspunktet trekkpliktige jf. skattebetalingsloven § 5-6 (1) bokstav a. Naturalytelser skal tas med ved trekkberegningen i den utstrekning og med de beløp som fremgår av departementets forskrifter, jf. skattebetalingsloven § 5-8 (2).

Skattepliktige naturalytelser som er fritatt fra trekkplikten fremgår av skattebetalingsforskriften § 5-6-10. Naturalytelser i form av fri bruk/utlån av kapitalgjenstander uten overdragelse av eiendomsretten er ikke trekkpliktig, bortsett fra fri bil og fri bolig, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-10 (1) bokstav b. Full disposisjonsrett i den vesentlige del av gjenstandens økonomiske levetid likestilles i denne forbindelse med overføring av eiendomsrett og behandles ikke som utlån.

Stikkord: frynsegoder

Arbeidsgiveravgiftsplikt

Rapporteringsplikt

Verdsettelse av naturalytelser