Nedskrivning generelt

Nedskrivning av immaterielle eiendeler

Nedskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

Konto
1350 Andre aksjer, norske
Kredit
8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
Debet

Regnskap

I konteringseksempelet over vil kreditposten være den aktuelle konto som nedskrivningen gjelder. Her er kun brukt eksempel med konto 1350 for å illustrere metodikken.

Se nærmere omtale i Nedskrivning av finansielle anleggsmidler.

Stikkord: nedskriving, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Reversering av nedskrivning