Nedskrivning generelt

Regnskap

Anleggsmidler skal vurderes for nedskrivning ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 3 og rskl. § 5-3 (3).

Se nærmere i Nedskrivning av anleggsmidler (GRS).

Se konteringsforslag i punktene nedenfor.

Stikkord: nedskriving, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Nedskrivning av immaterielle eiendeler

Nedskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

Reversering av nedskrivning