Nedskrivning for dummies

Lovens og standardenes krav

Nedskrivning av immaterielle eiendeler under utvikling

Omtale i andre temaer

Noteeksempler

Maler for og tema om nedskrivningstester

Vi har utarbeidet to maler for testing av anleggsmidler/goodwill/IT-utvikling o.l:

  • «Nedskrivningstest kontantstrømbasert», som er godt egnet for testing av for eksempel goodwill
  • «Nedskrivningstest immaterielle eiendeler under utvikling»

I tillegg har vi en mal for nedskrivningstest aksjer.

Det stilles omfattende krav når det gjelder testing av tap ved verdifall. Denne malen er et godt verktøy for å sikre at kravene overholdes.

Stikkord: nedskrivingstest, nedskriving, anleggsmiddler, anleggsaktiva