Nedskrivning for dummies

Lovens og standardenes krav

Nedskrivning av immaterielle eiendeler under utvikling

Omtale i andre temaer

Noteeksempler

I notemalene for GRS er det gitt eksempler på alle de noteopplysningene som kreves i de forskjellige standardene som behandler tap ved verdifall/nedskrivning av anleggsmidler. Du finner dem her:

  • Note Regnskapsprinsipper - GRS - øvrige foretak - norsk | engelsk
  • Noteopplysninger samlet - GRS - øvrige foretak - norsk | engelsk

Små foretak:

  • Note Regnskapsprinsipper - GRS - små foretak - norsk | engelsk
  • Noteopplysninger samlet - GRS - små foretak - norsk | engelsk

Notesjekklisten (GRS) gir også oversikt over krav til noteinformasjon om nedskrivninger.

Stikkord: noter, kommandittselskap, nedskriving, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Maler for og tema om nedskrivningstester