Nøkkelmannsforsikring - premie

Nøkkelmannsforsikring - utbetaling

Konto
8076 Annen finansinntekt, skattefri
Kredit

Generelt

Nøkkelmannsforsikring er en type livsforsikring som bedrifter kan tegne på nøkkelpersoner som de er helt avhengige av i den daglige driften og som vil medføre store økonomiske tap ved midlertidig og/eller permanent frafall. Med en nøkkelmannsforsikring er bedriften sikret en utbetaling fra forsikringsselskapet dersom nøkkelpersonen skulle bli kritisk syk eller i verste fall død.

Skatt

Nøkkelmannsforsikring er en type livsforsikring (kapitalforsikring) som normalt er uten oppsparing. Utbetaling av slike forsikringer går i sin helhet til bedriften og regnes ikke som skattepliktig inntekt når forsikringssummen utbetales fra et forsikringsselskap hjemmehørende innenfor EØS-området, se sktl. § 5-21 (2).

Stikkord: dødsfallskapital, dødsrisikoforsikring, kompanjongforsikring, kritisk sykdom, generalforsamling, nøkkelpersonsforsikring