Offentlig infrastruktur - Avinor-saken

Kort om saken

Avinor driver mva-pliktig virksomhet knyttet til drift av lufthavner. I sitt arbeid med oppføringer og oppgraderinger må de opparbeide offentlig vei. Ved ferdigstillelse skal disse infrastrukturtiltakene overføres vederlagsfritt til kommune, fylkeskommune og staten.

I denne saken var hovedspørsmålet om slike infrastrukturtiltak faller inn under begrepet "kapitalvare" etter mval. § 9-1 (2) bokstav b. Etter mval. § 9-2 (3) skal et registrert avgiftssubjekt justere inngående mva når slike kapitalvarer overdras i justeringsperioden. Høyesterett kom frem til at infrastrukturtiltak faller inn under begrepet "kapitalvare" etter merverdiavgiftsloven og at Avinor derfor har en plikt til å tilbakebetale/nedjustere mva ved overføring til det offentlige.

I denne saken gjelder det overføring til staten, som betyr at mva alltid blir en endelig kostnad for private utbyggere. Det vil kunne være annerledes når infrastrukturen overføres til kommune/fylkeskommune, hvor justeringsforliktelsen kan overføres.

Dommens betydning for private utbyggere og kommuner/fylkeskommuner