Generelt

Investeringstilskudd

Driftstilskudd

SkatteFUNN

Noteopplysninger

Ifølge NRS 4.2.5 bør det i noter til regnskapet gis tilleggsopplysninger om regnskapsmessig behandling av tilskudd, herunder brutto- eller nettoføring og tilbakebetalingsforpliktelser.

Se nærmere om krav til noteopplysninger i «Notesjekklisten (GRS)» under "Offentlige tilskudd".

I «Noteopplysninger samlet - GRS små foretak» note 3 og «Noteopplysninger samlet - GRS øvrige foretak» note 3 finner du en mal for note om offentlig tilskudd.

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon

Skatt