Generelt

Investeringstilskudd

Driftstilskudd

SkatteFUNN

Noteopplysninger

Skatt

Se nærmere om skattemessig behandling i Skatte-ABC - Tilskudd-offentlig tilskudd.