Salg og utleie av arbeidstøy

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Ved salg og utleie av arbeidstøy beregnes det mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1

Stikkord: arbeidsklær, arbeidstøy, kjeledresser, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær, omsetning, leasing, salg