Operasjon dagsverk

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Generelt

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen er underlagt Elevorganisasjonen.

Operasjon Dagsverks grunntanke er at norsk ungdom, ved å gi én dag av sin utdanning, bidrar til å gi utdanning til ungdom i Sør.

Arbeidsgiver kan velge å betale kontant direkte til eleven eller registrere seg på nett og betale direkte til OD via en betalingsløsning på hjemmesiden til Operasjon dagsverk. Betalingsløsningen er åpen fra 15. oktober til 30. november.

Bedrifter med organisasjonsnummer kan få tilsendt faktura på e-post ved å registrere seg på www.betale.od.no. Et annet alternativ er å betale kontant til eleven, signere arbeidskortet som eleven skal ha med seg og beholde del 1 som kvittering. Det er også mulig å betale med kredittkort ved å registrere seg på www.betale.od.no. Betales det via nettløsningen, er det viktig at eleven får med seg referansenummeret som tildeles etter at registreringen er fullført.

Minsteprisen for et dagsverk er kroner 400 for videregående og kroner 300 for ungdomsskolen. Elevene som jobber på OD-dagen er underlagt arbeidsmiljøloven.

Lønn

Pengene som elevene mottar for innsatsen under operasjon dagsverk skal gå direkte til Elevorganisasjonen og årets prosjekt. Uavhengig av hvordan arbeidsgiver betaler vil ytelsen ikke være skattepliktig for den enkelte elev og arbeidsgiver skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Bedriftens betaling for det arbeidet eleven legger ned denne dagen, vil kunne anses som en fradragsberettiget kostnad i regnskapet dersom bedriften driver skattepliktig virksomhet.

Stikkord: od dag