Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Se om oppbevaringskrav her.

Aksjeeierbok - 10 år

Aksjeeierbok - Opplysninger om tidligere aksjeeiere
Hjemmel: asl. § 4-7 (3)

Nummererte brev - 5 år

Nummererte brev fra revisor. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 4, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

Protokoller - selskapets levetid

Styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller skal oppbevares i hele selskapets levetid, se asl § 5-16 / asal § 5-16 og asal § 6-29(4)

Risikostyring og internkontroll - 3 år

Vurderinger av virksomhetens risikoer, risikostyring og internkontroll etter forskrift om risikostyring og internkontroll § 6 annet ledd og § 7 annet ledd skal oppbevares i tre år, se forskrift om risikostyring og internkontroll § 8.

Stiftelsesdokument - Selskapets levetid

Hele selskapets levetid
Hjemmel: asl § 2-1(3) / asal § 2-1(3)

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer