PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Styrepapirer o.l

  Oppbevaringstid

  Se om oppbevaringskrav her.

  Aksjeeierbok - 10 år

  Aksjeeierbok - Opplysninger om tidligere aksjeeiere
  Hjemmel: asl. § 4-7 (3)

  Nummererte brev - 5 år

  Nummererte brev fra revisor. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 4, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

  Protokoller - selskapets levetid

  Styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller skal oppbevares i hele selskapets levetid, se asl § 5-16 / asal § 5-16 og asal § 6-29(4)

  Risikostyring og internkontroll - 3 år

  Vurderinger av virksomhetens risikoer, risikostyring og internkontroll etter forskrift om risikostyring og internkontroll § 6 annet ledd og § 7 annet ledd skal oppbevares i tre år, se forskrift om risikostyring og internkontroll § 8.

  Stiftelsesdokument - Selskapets levetid

  Hele selskapets levetid
  Hjemmel: asl § 2-1(3) / asal § 2-1(3)

  Styrepapirer o.l
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan