Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Salg til eiere mv. - 5 år

Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

Transaksjoner med nærstående - 10 år

Dokumentasjon ifm transaksjoner med nærstående mm. skal oppbevares i 10 år, se skatteforvaltningsloven § 8-11 (2).

Uttak til eiere mv. - 5 år

Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

Ytelser ledende personer - 5 år

Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende personer. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

Stikkord: kommandittselskap

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer