PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ved selskapsendringer

  Oppbevaringstid

  Se om oppbevaringskrav her.

  Avvikling - 10 år

  - Selskapsdokumentasjon
  Hjemmel: asl. § 16-10 (3) / asal. § 16-10 (3) første punktum

  - Kopi av aksjeeierregisteret
  Hjemmel: asal. § 16-10 (3) annet punktum

  Regnskapsmateriale skal oppbevares i samsvar med bokføringslovens bestemmelser.

  Se nærmere i SKD 160118 om oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling.

  Fusjon og fisjon - 10 år

  Det overtakende selskap skal oppbevare det eller de overdragende selskapenes selskapsdokumentasjon i 10 år etter regnskapsårets slutt det året fusjonen er registrert, se asl. § 13-17 (3) / asal. § 13-18 (4). Selskapsdokumentasjon etter aksjeloven er protokoller og lignende materiale.

  Regnskapsmaterialet skal oppbevares i tråd med bokføringslovens bestemmelser, se bokføringsloven § 13, som innebærer 5 år for primærdokumentasjon og 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets utgang for sekundærdokumentasjon.

  Se nærmere i SKD 160118 om oppbevaring av regnskapsmateriale ved fusjon og fisjon.

  Konkurs

  Skyldnerens regnskapsmateriale kan makuleres dersom bostyreren finner at det ikke lenger har betydning for bobehandlingen.Før makulering skjer, skal bostyreren varsle skyldneren, påtalemyndigheten og skatte- og avgiftsmyndighetene om at regnskapsmaterialet vil bli makulert dersom ingen påtar seg å overta materialet innen en rimelig frist som fastsettes av bostyrer. Varsel bør også gis til andre fordringshavere som kan tenkes å ha interesse av å overta regnskapsmaterialet.
  Hjemmel: Konkursloven § 122b.

  Se nærmere i SKD 160118 om oppbevaring av regnskapsmateriale ved konkurs.

  Stikkord:

  • foretak,
  Ved selskapsendringer
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan