Oversettingstjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
Debet
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Oversettingstjenster er en avgiftspliktig tjeneste jf mval § 3-1, som det er fradrag for ved kjøp i en avgiftpliktig virksomhet jf mval § 8-1.

Unntak

Oversetting av egne verker jf mval § 3-7 fjerde ledd, er omsetning unntatt fra loven.

Bokføring

Ved utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal dette rapporteres på eget skjema og bokføres mot konto 6790.

Se temaet «Gjennomføring av opplysningsplikt ved betalinger til selvstendig næringsdrivende». Alternativt benyttes konto 6795.

Stikkord: engelsk oversettelse, honorar oversetter, oversettelser, oversettere, honnorar, oversettertjenester, oversettelsestjenester

Tolketjenester