PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oversettingstjenester

  Oversettingstjenester

  • D6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
  • D6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Oversettingstjenster er en avgiftspliktig tjeneste jf mval § 3-1, som det er fradrag for ved kjøp i en avgiftpliktig virksomhet jf mval § 8-1.

  Unntak

  Oversetting av egne verker jf mval § 3-7 fjerde ledd, er omsetning unntatt fra loven.

  Bokføring

  Ved utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal dette rapporteres på eget skjema og bokføres mot konto 6790.

  Se temaet «Gjennomføring av opplysningsplikt ved betalinger til selvstendig næringsdrivende». Alternativt benyttes konto 6795.

  Stikkord:

  • engelsk oversettelse,
  • honorar oversetter,
  • oversettelser,
  • oversettere,
  • honnorar,
  • oversettertjenester,
  • oversettelsestjenester,
  Oversettingstjenester
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan