Klassifisering

Påkostning på leide driftsmidler

Påkostninger på leide driftsmidler defineres regnskapsmessig som anleggsmiddel også for leietaker, jf rskl § 5-1.

Da påkostningen vil være fysiske eiendeler vil aktiveringen naturlig balanseføres som driftsmiddel.

Påkostningen må avskrives over forventet levetid. Brukstiden vil ved påkostningen på et leid driftsmiddel som regel være gjenværende leieperiode.

Stikkord: leasingbil, leide lokaler, leie, driftsmiddel, reparasjon

Små foretak