PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avskrivning av patent

  Patenter og varemerker

  • D6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler
  • K1030 Patenter, ervervet

  Regnskap

  Patenter med begrenset økonomisk levetid (dette gjelder de fleste patentene) avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, se Regnskapsloven §§ 5-1 og 5-3.

  Eksempel

  Patent er ervervet med en verdi på NOK 1 000 000 og forventet levetid er på 10 år. Årlig avskrivningskostnad blir 1 000 000 / 10 = NOK 100 000.

  Avskrivning år 1:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6029 100 000
  Kredit konto 1031 100 000

  Verdi patent etter år 1: NOK 1000 000 (verdi før avskrivning år 1) - NOK 100 000 (avskrivning år 1) = NOK 900 000 (Bokført verdi utgangen av år 1)

  Avskrivning år 10:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6029 100 000
  Kredit konto 1031 100 000

  Verdi patent etter år 1: NOK 100 000 (verdi før avskrivning år 10) - NOK 100 000 (avskrivning år 10) = NOK 0 (Bokført verdi utgangen av år 10)

  Patentet skal i tillegg til avskrivningen vurderes for nedskriving ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler. Nedskriving av patentet er forklart i eget steg.

  Stikkord:

  • avskrivning,
  • avskrivninger,
  • copyright,
  • nedskrivning,
  • patentkostnader,
  • patentrettigheter,
  • varemerkekostnader,
  • nedskriving,
  • Kostand,
  • kostnad,
  Avskrivning av patent
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan