PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avskrivning av patent

  Patenter og varemerker

  • D6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler
  • K1030 Patenter, ervervet

  Regnskap

  Generelt gjelder at immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives på en systematisk måte over forventet levetid. Immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk levetid avskrives normalt ikke. Se mer om avskrivningsvurderinger i «Avskrivninger».

  Patenter med begrenset økonomisk levetid (dette gjelder de fleste patentene) avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, se Regnskapsloven §§ 5-1 og 5-3. Tilsvarende gjelder for varemerker.

  Eksempel

  Patent er ervervet med en verdi på NOK 1 000 000 og forventet levetid er på 10 år. Årlig avskrivningskostnad blir 1 000 000 / 10 = NOK 100 000.

  Avskrivning år 1:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6029 100 000
  Kredit konto 1030 100 000

  Verdi patent etter år 1: NOK 1000 000 (verdi før avskrivning år 1) - NOK 100 000 (avskrivning år 1) = NOK 900 000 (Bokført verdi utgangen av år 1)

  Avskrivning år 10:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6029 100 000
  Kredit konto 1030 100 000

  Verdi patent etter år 1: NOK 100 000 (verdi før avskrivning år 10) - NOK 100 000 (avskrivning år 10) = NOK 0 (Bokført verdi utgangen av år 10)

  Patentet skal i tillegg til avskrivningen vurderes for nedskriving ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler. Nedskriving av patentet er forklart i eget steg.

  Stikkord:

  • avskrivninger,
  • avskriving,
  Avskrivning av patent
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan