PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egenutviklet (aktivering)

  Patenter og varemerker

  • D1035 Patenter, egenutviklet
  • D1055 Varemerker, egenutviklet
  • K7610 Patentkostnad ved egen patent
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Definisjon

  Et patent skal beskytte en oppfinnelse som gir en konkret løsning på et teknisk problem. På den måten oppnås en enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i inntil 20 år. Dette hindrer andre i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som er patentert. Eksempler på ting som det gis patent på er fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser.

  Dersom kostnader og kjøp i forbindelse med egenutviklingen av patent/varemerke skal aktiveres, gjøres dette på de respektive konti i balansen. Se konteringsforslag over.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående avgift på kostnader i forbindelse med egenutvikling av patenter og varemerker, se mval. § 8-1. Dette kan være kostnader ved utvikling av det som er patentert samt kostnader til selve patentsøknaden, eksempelvis advokat-/konsulenthonorar eller andre fremmedtjenester som bidrar til et ferdigpatenterte produkt.

  Stikkord:

  • copyright,
  • patentkostnader,
  • patentrettigheter,
  • produksjonsmetoder,
  • varemerkekostnader,
  • kmva,
  • Kostand,
  • tv,
  • ks,
  • kostnad,
  • kost,
  Egenutviklet (aktivering)
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan