PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egenutviklet (aktivering)

  Patenter og varemerker

  • D1035 Patenter, egenutviklet
  • D1055 Varemerker, egenutviklet
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Definisjon

  Et patent skal beskytte en oppfinnelse som gir en konkret løsning på et teknisk problem. På den måten oppnås en enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i inntil 20 år. Dette hindrer andre i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som er patentert. Eksempler på ting som det gis patent på er fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser.

  Varemerker er et navn eller en logo som brukes for å skille virksomhetens varer og tjenester fra andres. Det kan også brukes figurer, som Apples eple. For å få enerett til bruk av et varemerke søkes Patentstyret.

  Dersom kostnader og kjøp i forbindelse med egenutviklingen av patent/varemerke skal aktiveres, gjøres dette på de respektive konti i balansen vist i konteringsforslaget over. Avskrivning gjøres i henhold til konteringsforslaget i avskrivning av patent. I denne forbindelse brukes kriterier for å vurdere kostnadsføring eller balanseføring som gjelder for immaterielle eiendeler.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående avgift på kostnader i forbindelse med egenutvikling av patenter og varemerker, se mval. § 8-1. Dette kan være kostnader ved utvikling av det som er patentert samt kostnader til selve patentsøknaden, eksempelvis advokat-/konsulenthonorar eller andre fremmedtjenester som bidrar til et ferdigpatenterte produkt.

  Stikkord:

  • produksjonsmetoder,
  • kommandittselskap,
  • fjernsyn,
  • kmva,
  Egenutviklet (aktivering)
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan