Førstegangsinnregning av patenter

Avskrivning av patent

Nedskrivning av patent

Konto
1030 Patenter, ervervet
Kredit
6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
Debet

Regnskap

Patenter skal vurderes for nedskrivning ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 3 og rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i Nedskrivning av immaterielle eiendeler og generelt om nedskrivningsvurdering i Nedskrivning av anleggsmidler (GRS).

Reversering av nedskrivninger

Nedskrivningen skal reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede, se rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i Reversering av nedskrivning.

Stikkord: nedskriving

Egenutviklet (utgiftsføring)

Egenutviklet (aktivering)

Salg/utleie