PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nedskrivning av patent

  Patenter og varemerker

  • D6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
  • K1030 Patenter, ervervet

  Regnskap

  Patenter skal vurderes for nedskrivning ved utgangen av hvert regnskapsår, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 3 og rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i «Nedskrivning anleggsmidler - bokføring -> Nedskrivning av immaterielle eiendeler» og generelt om nedskrivningsvurdering i «Nedskrivning av anleggsmidler (GRS)».

  Reversering av nedskrivninger

  Nedskrivningen skal reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede, se rskl. § 5-3 (3). Se konteringseksempel i «Nedskrivning anleggsmidler - bokføring -> Reversering av nedskrivning».

  Stikkord:

  • nedskriving,
  Nedskrivning av patent
  430 1403 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan