PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg/utleie

  Patenter og varemerker

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • K3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes utgående merverdiavgift av royalty og lisensinntekter når en avgiftspliktig virksomhet krever slike inntekter fra virksomhet innenfor avgiftsområdet. Dette er typisk inntekter for retten til å bruke et varemerke, en patent eller et datasystem.

  Gjelder også salg som ledd i overdragelse av virksomhet (varemerker).

  Unntak

  Dersom royalty eller lisensinntekter faktureres til mottaker utenfor merverdiavgiftsområdet som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er dette avgiftsfri omsetning og skal føres på konto 3125, se mval. § 6-22 (1). Det er dessuten også avgiftsfri omsetning i kraft av sin egenart, nemlig at tjenesten er fjernleverbar, se mval. § 6-22 (2).

  Regnskap

  Det er kontrakten som ligger til grunn for inntektsføringen av royalty og lisensinntekter som betales for bruk av et foretaks eiendeler, for eksempel varemerker, patenter og datasystemer inntektsføres i samsvar med avtalens reelle innhold. I praksis vil ofte inntekten anses å være opptjent på lineær basis over avtalens løpetid, for eksempel når en lisenstaker har rett til å benytte en viss teknologi i en spesifisert tidsperiode. For mer, se NRS (V) Regnskapsføring av inntekt pkt. 7.3 Royalty og lisensinnteker.

  Stikkord:

  • lisenser,
  • produksjonsmetoder,
  • royalties,
  • royalty,
  • kommandittselskap,
  • royalities,
  • omsetning,
  • leasing,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan