Generelt

Skattemessig bosted

Kostbesparelse i hjemmet

Pendlergodtgjørelse (bilgodtgjørelse)

Arbeidsgiver dekker kostnader til kost og losji

Fradrag for merkostnader til kost og losji

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreiser - trekkfri

Arbeidsgiver dekker reiseutgifter ved besøksreise - trekkpliktig

Bruttolønnsordning eller standardfradrag for utenlandske arbeidstakere

Det er innført nye regler om bruttolønnsordning (også kalt kildeskatt) for utenlandske arbeidstakere fra og med 2019.

Les mer om de ulike ordningene og hvem de gjelder for: Standardfradrag og Bruttolønnsordning.

Stikkord: arbeidsvederlag, ansatt, arbeidstager