PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt

  Pendlere

  Dersom en arbeidstaker må bo utenfor hjemmet (skattemessig bosted) i forbindelse med sitt inntektsgivende arbeid, og avstanden er for stor til å dagpendle, er den ansatte som pendler å regne. Pendlere har fradragsrett for merkostnadene ved å bo utenfor hjemmet. Dette er kostnader som kost, losji, småutgifter og kostnader for besøksreiser til hjemmet. Fradragsreglene for pendlere er regulert i skatteloven § 6-13 og FSSKD § 6-13. Fradrag for arbeidsreiser (mellom hjem og arbeid) og besøksreiser til hjemmet er regulert i skatteloven § 6-44, jf. FSFIN § 6-44 A, se spesielt FSFIN § 6-44-5.

  Dekker arbeidsgiveren merutgifter som arbeidstakeren ville ha kunnet kreve fradrag for på grunn av sin pendlerstatus, vil denne kostnadsdekningen i utgangspunktet være skattefritt for mottakeren (nettometoden). Arbeidsgiveren kan unnlate å trekke forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av naturalytelser og/eller utgiftsgodtgjørelser som skal dekke slike merutgifter.

  Arbeidsgiveren må derfor vurdere hvor arbeidstakeren har sitt skattemessige bosted for å kunne legge til grunn om arbeidstakeren er pendler eller ikke. Se skatteloven § 3-1 og FSFIN § 3-1 A.

  I denne vurderingen vil det ha betydning om arbeidstakeren er enslig pendler eller familiependler, og om de ulike boligene som arbeidstakeren har tilknytning til er selvstendige eller uselvstendige.

  NB! Det gjelder særskilte bestemmelser for arbeidstakere som pendler til/fra utlandet eller i utlandet, se Skatte-ABC og Utenlandsk arbeidstaker i Norge.

  Stikkord:

  • bopel,
  • pendling,
  Generelt
  447 1424 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan