Forskjellige typer automater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Kjøp og leie av lotteriautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater

Salg og formidling - lotteriautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater

Skatte- og merverdiavgiftsbehandling av gevinster fra pengespill og automater.

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på utbetalte gevinster i forbindelse med lotterier som faller inn under lotteriloven.

Skatt

Tilfeldige gevinster ved konkurranse, spill, lotteri og lignende, er å anse som skattepliktig inntekt når verdien overstiger 10 000 kroner før fradrag for eventuelle kostnader, se sktl. § 5-50 (1). Skattepliktig gevinst og eventuelle kostnader (innsats) som er direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten, føres opp i skattemeldingen.

Unntak

Følgende tilfeldige gevinster regnes ikke som inntekt og er skattefrie uavhengig av beløpets størrelse:

  • fra lotterier som faller inn under lotteriloven, herunder gevinster fra Norsk Tipping AS, som f.eks. Tippping, Lotto, Joker, Extra, Viking Lotto, Langoddsen og Keno
  • som faller inn under totalisatorloven, herunder Rikstoto
  • som er vunnet i EØS-stat i tilsvarende spill eller lotterier som lovlig tilbys i Norge og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten
  • fra offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier

Se sktl. § 5-50 (2).

Er dine skattefrie lotterigevinster kr 100 000 eller høyere, må du legge ved bekreftelse fra den eller de som har utlevert gevinsten(e) ved innsending av skattemeldingen.

Stikkord: gevinst penger, pengegevinst