Forskjellige typer automater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1250 Inventar
Debet

Merverdiavgift

Kjøp/leie av underholdningsautomater, f.eks. flipperspill, jukeboks og karuseller, er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet.

Bokføring

Dersom det dreier seg om leie av underholdningsautomater bokføres kostnaden på konto 6410 Leie inventar.

Det må vurderes ut i fra reglene rundt aktivering om kjøpet skal aktiveres på konto 1250 Inventar eller kostnadsføres på konto 6540 Inventar.

Stikkord: gevinstautomater, spilleautomater, erverv, leasing

Kjøp og leie av lotteriautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater

Salg og formidling - lotteriautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater