PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Provisjon avgiftspliktig

  Pengespill og automater

  • K3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Provisjon som agenter/formidlere mottar i forbindelse med omsetning fra underholdningsautomater skal i utgangspunktet beregnes med utgående merverdiavgift.

  I henhold til lotteriloven § 1 tredje ledd bokstav b, kan Kongen ved forskrift bestemme at lotteriloven helt eller delvis skal gjelde for underholdningsautomater. For slik unntatt provisjon, se Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift.

  Bokføring

  Agenten/formidleren (kjøperen) kan utstede et salgsdokument på vegne av lotteriarrangøren (selgeren) for beregnet provisjon, se kravene i bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav e.

  Stikkord:

  • gevinstautomater,
  • kommisjon,
  • kommisjonær,
  • provisjonsinntekt,
  • spilleautomater,
  Provisjon avgiftspliktig
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan