PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

  Pengespill og automater

  • K3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Den provisjon som agenter/formidlere mottar fra lotteriarrangøren (den forening eller organisasjon som innehar lotteritillatelsen) i forbindelse med omsetning fra lotterier er unntatt fra merverdiavgift, se mval. § 3-14.

  Dette gjelder f.eks. for:

  • kioskeieren som har avtale om å formidle ulike spill for Norsk Tipping AS
  • telefonsalg av lotteri som f.eks. skrapelodd på vegne av en humanitær eller samfunnsnyttig organisasjon eller forening (se også definisjon av lotteri i undertemaet Forskjellige typer automater)
  • agenter som drifter gevinstautomater for Norges Røde Kors og Norsk Lotteridrift ASA mv.

  Bokføring

  Agenten/formidleren (kjøperen) kan utstede et salgsdokument på vegne av lotteriarrangøren (selgeren) for beregnet provisjon, se kravene i bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav e.

  Stikkord:

  • moms,
  • mva,
  Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan