Forskjellige typer automater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Kjøp og leie av lotteriautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater

Salg og formidling - lotteriautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Den provisjon som agenter/formidlere mottar fra lotteriarrangøren (den forening eller organisasjon som innehar lotteritillatelsen) i forbindelse med omsetning fra lotterier er unntatt fra merverdiavgift, se mval. § 3-14.

Dette gjelder f.eks. for:

  • kioskeieren som har avtale om å formidle ulike spill for Norsk Tipping AS
  • telefonsalg av lotteri som f.eks. skrapelodd på vegne av en humanitær eller samfunnsnyttig organisasjon eller forening (se også definisjon av lotteri i undertemaet Forskjellige typer automater)
  • agenter som drifter gevinstautomater for Norges Røde Kors og Norsk Lotteridrift ASA mv.

Bokføring

Agenten/formidleren (kjøperen) kan utstede et salgsdokument på vegne av lotteriarrangøren (selgeren) for beregnet provisjon, se kravene i bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav e.

Stikkord: moms, mva

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater