Forskjellige typer automater

Kjøp og leie av underholdningsautomater

Kjøp og leie av lotteriautomater

Salg og formidling - underholdningsautomater

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning (innsatsen) i forbindelse med underholdningsautomater er merverdiavgiftspliktig. Omsetning og formidling av tjenester i forbindelse med underholdningsautomater er også pliktig. Se mval. § 3-1.

Stikkord: gambling, gevinstautomater, loddsalg, lotterier, lotteritjenester, pengespill, premiepenger, premier, spilleautomater, spilleentreprenører, tipping, omsetning

Salg og formidling - lotteriautomater

Provisjon avgiftspliktig

Provisjon lotterier ol. unntatt merverdiavgift

Provisjon utleie lokaler

Gevinster fra pengespill og automater