Innledning

Regelverk

Ulike pensjonsformer og finansiseringsmåter

Innskuddsordning

Ytelsesordning

Pensjon over drift

Avtalefestet pensjon (AFP)

Innregning og måling etter IAS 19

Noteopplysninger

  • Notesjekkliste
  • Notemal små foretak | Regnskapsprinsipper små foretak
  • Notemal øvrige foretak | Regnskapsprinispper øvrige foretak
Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon