Kjøp og påkostning av personkjøretøy

Drift og vedlikehold av personkjøretøy

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7020 Vedlikehold transportmiddel 1
Debet

Kostnader og merverdiavgift til drift og vedlikehold av personkjøretøy, herunder varebil klasse 1, blir behandlet i temaet.

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved drift og vedlikehold av nye og brukte personkjøretøy, som definert, fmva. § 1-3-1, jf. mval. § 8-4.

For elbiler, se eget tema om drift og vedlikehold av elbiler i virksomheten.

Unntak

Det kan til enhver tid eies én beltemotorsykkel (snøscooter) uten at denne blir regnet som personkjøretøy. Det vil være fradragsrett for inngående merverdiavgift på drift og vedlikehold for denne. Ny beltemotorsykkel kan tidligst anskaffes etter 24 måneder. Når ny beltemotorsykkel kjøpes, vil det ikke lenger være fradragsrett for inngående merverdiavgift på drift og vedlikehold av den gamle. Se fmva. § 1-3-1 (2).

Beltemotorsykler (snøscootere) og firehjuls terrenggående motorsykler brukt i reindriftsnæringen etter fmva. § 1-3-1 (3) anses ikke som personkjøretøy. Det vil derfor være fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader ved reparasjoner og drift av disse kjøretøyene.

Skattedirektoratet har i UTV 2014/2151 uttalt at ståhjuling (Segway) og el-sykler ikke er definert som personkjøretøy etter fmva. § 1-3-1, og det er derfor fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av slike kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1. For mer, se temaet om elsykkel.

Bokføring

Ved bokføring av drifts- og vedlikeholdskostnader ved bilhold kan f.eks. disse kontoene benyttes:

 • konto 7001 Drivstoff transportmiddel 1
  • bensin
  • diesel
  • strøm
  • hydrogen
 • konto 7021 Vedlikehold transportmiddel 1
  • service
  • reparasjon
  • skifte av pærer, vindusviskere, olje, setetrekk, matter ol.
  • påfyll av vindusspylervæske
 • konto 7041 Forsikring transportmiddel 1
  • bilforsikring
  • forsikring av ettermontert utstyr for mer enn kr. 10 000
  • ekstra ulykkesforsikring for fører og passasjer
  • totalskadegaranti
  • maskinskadeforsikring
 • konto 7051 Annen kostnad transportmiddel 1
  • årsavgift/trafikkforsikringsavgift
  • kjøp av tilleggsutstyr
  • nye dekk ol.

For mer detaljert informasjon, se forklaring på hver enkelt konto.

Stikkord: atv, bensin, bergingstjeneste, bilbatteri, bilberging, bildekk, bildeler, biler, bilforsikring, bilrekvisita, bilreperasjoner, bilutgifter, bilvask, bytte bilrute, bytte frontrute, dekk, dekkhotell, dekkskift, diesel, dieselolje, dieselutgifter, driftskostnader, driftsutgifter, drivstoff, egenandel bilforsikring, ekstrautstyr, elbil, elsykkel, el-sykkel, eu-kontroll, firmabil, frostvæske, garasjeleie, garasjeplass, gass, hjulskift, kjettinger, kjøp, kjøretøykontroll, moped, motorforsikring, motorolje, motorsykkel, parkering, parkeringsavgift, parkeringsplass, personkjøretøy, reiseutgifter, reservedeler, segway, skifte bildekk, skifte bilrute, skifte frontrute, snøscooter, spylervæske, startkabler, stasjonsvogner, sykkel, tauing, tohjuling, trafikkavgift, vask av bil, vaske bil, vedlikehold firmabil, veiavgift, veihjelp, vektårsavgift, vindusviskere, vinteropplag, årsavgift, fjernsyn, drivstoff, rehabillitering, kommandittselskap, driftkostnader, diesel, bensin, tilleggsutstyr, el-bil, leasing, erverv, personbil, reisekostnader, sne, reparasjon