Hva er personvern?

Hvem omfattes?

Dagens regler og bakgrunnen for dem

Begreper du bør kjenne

Hva var endringene?

Personvernregler for revisor og for regnskapsfører

Hva bør du gjøre?

Kartlegging av personopplysninger

Bøter

De nasjonale tilsynsmyndighetene (Datatilsynet i Norge) er gitt nye verktøy for sanksjonere brudd på regelverket, herunder myndighet til å ilegge bøter. Bøtene kan beløpe seg til inntil 20 mill. EUR eller der det gjelder et selskap, inntil 4% av selskapets årlige omsetning på verdensbasis, avhengig av hvilken verdi som er høyest.

Stikkord: bot

Personvernerklæring o.l