Hva er personvern?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Hvem omfattes?

Dagens regler og bakgrunnen for dem

Begreper du bør kjenne

Hva var endringene?

Personvernregler for revisor og for regnskapsfører

Hva bør du gjøre?

Kartlegging av personopplysninger

Bøter

Personvernerklæring o.l