Hva er personvern?

Hvem omfattes?

Alle bedrifter som behandler personopplysinger påvirkes av reglene om personvern som følger av EUs forordning for personvern (GDPR).

Det gjelder enhver form for bruk av personopplysninger - innsamling, oppbevaring, registrering, systematisering, formidling og utlevering. Bare det å ha opplysningene medfører at det omfattes av begrepet å "behandle" personopplysninger. Også det å anonymisere opplysninger omfattes. Både elektronisk databehandling og ikke-elektronisk behandling satt i et register (ark i et fysisk arkiv sortert) omfattes.

Dagens regler og bakgrunnen for dem

Begreper du bør kjenne

Hva var endringene?

Personvernregler for revisor og for regnskapsfører

Hva bør du gjøre?

Kartlegging av personopplysninger

Bøter

Personvernerklæring o.l