Hva er personvern?

Hvem omfattes?

Dagens regler og bakgrunnen for dem

Begreper du bør kjenne

Hva var endringene?

Personvernregler for revisor og for regnskapsfører

Hva bør du gjøre?

Kartlegging av personopplysninger

Bøter

Personvernerklæring o.l

Se nærmere på Datatilsynets sider om innholdet i en personvernerklæring og veileder for en databehandleravtale.

Mal for personvernerklæring for revisor.

Mal for personvernerklæring for ansatte.

Stikkord: kmva