Kjøp av plantevernmidler

Gjelder også snylteveps, rovmidd o.l.

Skatt

Plantevernmidler som ikke benyttes i innkjøpsåret, men som er på lageret ved årskifte, skal anses som varelager og øker skattemessig formue i skattemeldingen.

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøp av plantevernmidler til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf. mval § 8-1.

Regnskap

Kjøp av plantevernsmidler gjennom året

KontoKontonavnMva kodeD/K
4410Kjøp av plantevernmidler1Debet
LeverandørkontoKredit

Varelagerjustering ved årsslutt

KontoKontonavnMva kodeD/K
4491Beholdingsendring av plantevernmidlerDebet/Kredit
1411Lagerbeholding av plantevernmidlerKredit/Debet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: erverv