Kjøp av porto

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6940 Porto
Debet

Merverdiavgift

Kjøp av frimerker løst, via frankeringsmaskin og posttjenester er fradragsberettiget dersom de er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Dersom det forhåndsbetales for porto via en frankeringsmaskin, er dette også fradragsberettiget for inngående merverdiavgift dersom vedlagt dokumentasjon er påført merverdiavgiftsbeløpet. I tillegg skal dokumentasjonen generelt tilfredsstille kravene i bokføringsforskriften kapittel 5-5, se bff. § 5-1-1.

Innkjøp av varer som inkluderer porto bokføres som selve leveransen.

Stikkord: pakkepost, posteske, e-post, erverv

Salg av porto

Salg - masseforsendelse brev utland